Eco_Office

Eco_Office

Servei integral per empreses, oficines i despatxos professionals

És un servei de recollida i gestió de tots els residus que es generen en una oficina:

 • Paper, cartró
 • Tòners i cartutxos de tinta
 • Piles i bateries
 • Fluorescents i bombetes
 • Equips informàtics
 • CD, DVD
 • Botelleria de plàstic, llaunes…

Procès Eco_Office

 • Ubiquem a les seves oficines els contenidors adequats a cada tipus de residu.
 • Recollim els residus amb la freqüència que el client ens indica i posem altres contenidors buits perquè sempre disposi de contenidors ón deixar els residus.
 • Els residus, recollits selectivament, es transporten a la nostra planta de valorització, degudament autoritzada per l'Agència Catalana de Residus, per al seu posterior reciclatge.
 • Un cop gestionades les fraccions de residus, emetrem el corresponent Certificat de Gestió Mediambiental.