Destrucció confidencial d’arxius

Destrucció confidencial d’arxius

Trituració d'Arxius i Dades

TAD és una unitat operativa pertanyent al grup J. MATA TGR, S.L. amb nº de transportista autoritzat per la Generalitat de Catalunya T-2137 i nº de gestor autoritzat E-630-99. Néix l’any 2003 amb la intenció de proporcionar un servei integral destinat a la trituració de documentació i materials corporatius confidencials en qualsevol suport, sempre respectant la normativa vigent. TAD disposa d’un equip de professionals compromesos amb el medi ambient, l’atenció de qualitat al client, la confidencialitat, i la seguretat aplicada al servei.

Actualment, TAD dóna els seus serveis de trituració de material confidencial en qualsevol suport a un ampli ventall d’empreses de diferents sectors com ara laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques, grans superfícies, instal·lacions hoteleres, indústries, business centers i despatxos professionals.

Aquests serveis s’efectuen amb un estricte compliment de la normativa vigent donant serveis de recollida professional i transport en condicions de seguretat per tal d´assegurar la destrucció de la documentació recollida a la nostra planta de trituració i reciclatge amb totes les garanties.

Per més informació visita la nostra web http://trituraciondearchivos.es