Política integrada

Amb moltes dècades d’experiència en el món dels residus, som una empresa familiar generació rere generació al seu triatge i aprofitament, amb la ferma voluntat de donar als nostres clients i col·laboradors una eficient gestió integral i un sincer assessorament en material ambiental. La nostra empresa té com a principal objectiu la qualitat del servei. Per això disposem d’un equip de professionals i empreses col·laboradores amb força experiència en el sector, que ens permeten assolir el compromís de prestar un servei seriós i professional.

L’activitat que J. MATA considera conforme a la qualitat exigida segons ISO 9001 i ISO 14001 és:

 • Recogida y transporte residuos industriales / comerciales no peligrosos y peligrosos.
 • Transferencia de residuos industriales / comerciales no peligrosos y peligrosos.
 • Selección y valorización de residuos.
 • Comercio al mayor de productos de recuperación.
 • Recollida, transport i posterior destrucció de documentació o material confidencial en qualsevol suport.

La declaración de Política recoge como líneas maestras:

 1. Cumplir con los requisitos legales, y satisfacer las exigencias, requisitos y expectativas explícitas iimplícites de nuestros clientes, realizando para ello la evaluación y aplicación de estos requisitos.
 2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat i Medi ambient.
 3. Implantar els indicadors de qualitat i medi ambient, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
 4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en tant que sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.
 5. Desenvolupar els programes de formació contínua per tal de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
 6. Ser respectuosos amb el medi ambient reduint al mínim la contaminació i la producció de residus per tal de conservar els recursos.
 7. Consolidar el proceso de mejora continua en el desempeño de todas las actividades realizadas.
 8. Fomentar y conseguir un ambiente motivador de todos los miembros de la empresa.

La direcció de J. MATA fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general. La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius que s’estableixin.

Joan Mata
Director

Data: 1-09-2017
Núm. d´edició: 2ª Edició