albert

Transport i gestió de residus

Residus no especials valoritzables Són els residus susceptibles de classificació, reciclatge i valorització com el paper, cartró, ferro, vidre, plàstic, fusta, etc… Amb l'ajuda dels nostres clients ens esforcem per tal de reintroduir de nou al cicle...

Destrucció confidencial d’arxius

Trituració d'Arxius i Dades TAD és una unitat operativa pertanyent al grup J. MATA TGR, S.L. amb nº de transportista autoritzat per la Generalitat de Catalunya T-2137 i nº de gestor autoritzat E-630-99. Néix l’any 2003 amb la intenció de...

Eco_Office

Servei integral per empreses, oficines i despatxos professionals És un servei de recollida i gestió de tots els residus que es generen en una oficina: Paper, cartró Tòners i cartutxos de tinta Piles i bateries Fluorescents i bombetes Equips...